Początki miejscowości Wicie na tle wydarzeń historycznych cz. 2

Gród Rugium, protoplasta miasta Darłowa jest najbliższym i jednocześnie najstarszym, notowanym historycznie obszarem osadniczym w pobliżu miejscowości Wicie o jakim obecnie wiemy. Położony w starożytnej delcie rzeki Wieprzy, tuż przy jej ujściu do Bałtyku był na ówczesne czasy ważnym ośrodkiem handlowym, militarnym i za pewnie religijnym. Do dnia dzisiejszego badacze mają różne zdania, co do szczegółowej lokalizacji tej osady.

Część z nich uważa, że cały gród i prawdopodobnie też port znajdował się bardziej na północ, a do naszych czasów został już pochłonięty przez drapieżne fale morza Bałtyckiego. Czytaj dalej

Wicie – historia miejscowości i okolic cz.1

Każde miejsce ma swoją historię. Zarówno tę znaną jak i ukrytą, często nawet nie opowiedzianą a co dopiero zapisaną, może czasami przekazywaną z ust do ust przez stulecia, która dociera do nas w formie legendy. Historia to taka trudna opowieść, często zmieniana, czasem fałszowana, potraktowana fragmentarycznie – inaczej brzmiąca. Rodzimy się w społeczności, rozwijamy, mieszkamy, żyjemy w danym miejscu i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko sięgają ramiona historii, echa wydarzeń, które w miejscu gdzie prowadzimy swój byt, odcisnęły niewytłumaczalne piętno.

Czytaj dalej